Λογισμικό ως Υπηρεσία

Η ThinkRIT προσφέρει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν στρατηγικά να βρίσκονται στην κορυφή της τεχνολογικής & όχι μόνον εξέλιξης του κλάδου δραστηροποίησής τους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να δημιουργήσουν πρωτοποριακές λύσεις βασισμένες στις ανεξάντλητες δυνατότητες του «σύννεφου».

Το τμήμα «Έρευνας & Ανάπτυξης» της ThinkRIT διαθέτει πλούσια εμπειρία & καινοτόμο τεχνογνωσία δημιουργίας στοχευμένων & πολυδιάστατων εφαρμογών “cloud” σε ευρύ πεδίο εμπορικών χρήσεων και αγορών. Εργαλείο υπεροχής στην καινοτομία χωρίς όρια προσφέρει στην ThinkRIT η στρατηγική συνεργασία της με το “Microsoft Azure”, την κορυφαία τεχνολογική πλατφόρμα στο «σύννεφο». Η ThinkRIT, με την αξιόπιστη υπεροχή του πλήθους σε λειτουργία διεθνών έργων παγκόσμιας πρωτοπορίας στον τομέα του σχεδιασμού & υλοποίησης “cloud services”, προσφέρει σε κάθε φιλόδοξη επιχείρηση την ευκαιρία να κάνει πραγματικότητα στρατηγικές ιδέες αναβάθμισης διαδικασιών & αναμόρφωσης υπηρεσιών που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα αντιμετωπίζονταν ακόμα & ως εξωπραγματικές.

Η ThinkRIT έχει επιτύχει την κορυφαία πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 : 2008 από την TUV HELLAS για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού-την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, παρμετροποίηση, εγκατάσταση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη προϊόντων λογισμικού, όπως και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ESPA
Μετάβαση στο περιεχόμενο