Επιστημονική Τεκμηρίωση

Στόχος αυτού του τομέα είναι η συνεισφορά στην ευρύτερη επιστημονική γνώση για τα τεχνολογικά ζητήματα, την εξέλιξη στους αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς και την υποστήριξη της σχετικής εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος είναι η εσωτερική εκπαίδευση και η διάχυση της γνώσης στους πελάτες μας.

ESPA
Μετάβαση στο περιεχόμενο