Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι ολοκληρωμένες λύσεις είναι μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ThinkRIT, ενώ οι υπηρεσίες “cloud” θεωρούνται ως θεμελιώδης τεχνολογία καταλύτης προς αυτή την κατεύθυνση.

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε αρχιτεκτονικές υπηρεσίες “cloud” & σημασιολογικά πλαίσια διαμεσολάβησης “service bus” για την υποστήριξη επιχειρήσεων “B2B” & εφαρμογές “M2M”, με αποδεδειγμένα επιτυχή χειρισμό καινοτόμου τεχνολογίας & παράδοσης λειτουργικών λύσεων, προκειμένου να υποτηριχτούν κατανεμημένες εφαρμογές & “end-to-end” επιχειρηματικές ροές εργασιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εκτός από το διαδεδομένο μοντέλο “IaaS” (Υποδομή ως υπηρεσία), δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα μοντέλα “PaaS” (Πλατφόρμα ως υπηρεσία) & Saas (Λογισμικό ως υπηρεσία), καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν την πλήρη λειτουργικότητα των παρεχόμενων λύσεων προς όφελος των πελατών μας & να τους ανακουφίσουν αποτελεσματικά από τις χρονοβόρες & κοστοβόρες δραστηριότητες συντήρησης & λειτουργίας, έτσι ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στις στρατηγικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

.

ESPA
Μετάβαση στο περιεχόμενο