Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

H ThinkRIT παρέχει υψηλού επιπέδου & πολυεπίπεδες υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού & δημιουργίας ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής & επιχειρησιακής οργάνωσης. Πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο στην αξιοποίηση των πολυδιάστατων δυνατοτήτων αιχμής που προσφέρει η τεχνολογία «Σύννεφο». Με τις αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες «επιχειρησιακής νοημοσύνης» προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανάπτυξης στη σύγχρονη επιχείρηση.

Η στρατηγική οργάνωση των λειτουργιών & η αναβαθμισμένη παροχή εξυπηρέτησης πελατών προσφέρουν στη σύγχρονη επιχείριση νέες προοπτικές & υπεραξία στα εμπορεύματα και στις υπηρεσίες της. Ο κεντρικός έλεγχος αναβαθμίζεται αποτελεσματικά, ενώ την ίδια στιγμή περιορίζονται δυναμικά τα κόστη. Η άμεση διασύνδεση των πολυεπίπεδων λειτουργικών αναγκών με κάθε εργαζόμενο, επιτυγχάνει πολυδιάστατη διοικητική & οικονομική πληροφόρηση. Οι ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ThinkRIT αποσκοπούν στην εξειδικευμένη ανάλυση επιχειρησιακών προβλημάτων & στο στοχευμένο προσδιορισμό αναγκαίων λύσεων στο πεδίο της πληροφορικής. Λύσεις οι οποίες οφείλουν να ενστερνίζονται την αποστολή, το όραμα και τους στόχους κάθε πελάτη. Για το σκοπό αυτό, η ThinkRIT συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της, συνδυάζοντας προσόντα και εμπειρία στελεχών με διεθνώς καταξιωμένες μεθοδολογίες, ευρέως αποδεκτά πρότυπα με βέλτιστες πρακτικές, καθώς και αποτελεσματική διαχείριση σε κάθε στάδιο.

Η ThinkRIT έχει επιτύχει την κορυφαία πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 : 2008 από την TUV HELLAS για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού-την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, παρμετροποίηση, εγκατάσταση, εκπαίδευση & τεχνική υποστήριξη προϊόντων λογισμικού, όπως & για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ESPA
Μετάβαση στο περιεχόμενο