Εκπαίδευση & Υποστήριξη

Η ThinkRIT, στρατηγικά αφοσιωμένη στη βελτιστοποίηση της παροχής επιχειρησιακής υπεραξίας στη σύγχρονη επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική εκμετάλλευση όλου του εύρους των δυνατοτήτων που παρέχει το κάθε πληροφοριακό σύστημα ή τεχνολογική εφαρμογή. Για το λόγο αυτό παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης & του προσωπικού της. Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε επιτόπια στις εγκαταστάσεις του πελάτη, είτε απομακρυσμένα με τη χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κάθε νέου πληροφοριακού συστήματος, καθώς & του αναγκαίου εκπαιδευτικού του κύκλου, το υψηλού επιπέδου κέντρο τεχνικής υποστήριξης (helpdesk) της ThinkRIT διασφαλίζει καθημερινή & άμεση υποστήριξη στον πελάτη-χρήστη για κάθε πρόσθετη ανάγκη παρουσιαστεί στο μέλλον.

Η ThinkRIT έχει επιτύχει την κορυφαία πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 : 2008 από την TUV HELLAS για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού-την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, παρμετροποίηση, εγκατάσταση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη προϊόντων λογισμικού, όπως και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ESPA
Μετάβαση στο περιεχόμενο