Εγκατάσταση CARLO CRM στο δίκτυο της Opel

150 150 ThinkRIT

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση της εφαρμογής CARLO CRM στο δίκτυο διανομέων της GM Hellas.
Στα πλαίσια της υλοποίησης στρατηγικής GOOD-BETTER-BEST της GM Europe, για την παρακολούθηση διαδικασιών πωλήσεων και διαχείρισης πελατών, η GM Hellas επέλεξε την ThinkRIT για την εγκατάσταση και εκπαίδευση του δικτύου της.

carlo-crm-e1421221439448

ESPA
Μετάβαση στο περιεχόμενο